Dekoracje do domu i wnętrz
Trendy, nowości i porady - wybieraj z ponad 5000 produktów
Pon-Pt: w godz.: 8:00 - 18:00 Sobota w godz.: 8:00 - 15:00
Koszyk

Regulamin Programu Partnerskiego Decor System

Regulamin Programu Partnerskiego Decor System

I. Przystąpienie do Programu Partnerskiego

Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Decor System Grzegorz Okraska, Piotr Kruk Spółka Komandytowa, a Partnerem.  Regulamin jest prawnym porozumieniem między Decor System a Partnerem, który potwierdza, że zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu.

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu Partnerskiego jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i akceptacja Regulaminu.
 2. W Programie mogą uczestniczyć:
  a. Osoby fizyczne
  b. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 3. W formularzu należy podać obowiązkowo imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane kontaktowe w tym adres e-mail, oraz wybrać nazwę użytkownika i hasło.
 4. Akceptacja Regulaminu równoznaczna jest ze zrozumieniem i przyjęciem reguł obowiązujących w Programie Partnerskim.
 5. Udział w Programie Partnerskim jest bezpłatny i dobrowolny. Polega na prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego i podaniu danych zgodnie ze stanem faktycznym.


II. Prawa i obowiązki Partnera

 1. Po dokonaniu rejestracji Partner zobowiązany jest do uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących szczegółów płatności.
 2. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do prowadzenia działalności w ramach współpracy Programu Partnerskiego Decor System.
 3. Decor System udziela Partnerowi licencji na wykorzystywanie materiałów reklamowych dotyczących promowanych produktów i wykorzystywanie ich na swoich stronach internetowych, blogach, portalach społecznościowych oraz w mailingu w celu promocji i zwiększenia sprzedaży.
 4. Partner zgadza się na monitorowanie przez Decor System swoich stron internetowych.
 5. Partner może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie Partnerskim, przesyłając odpowiednie oświadczenie pocztą elektroniczną.
 6. Po zakończeniu współpracy z Programem Partnerskim Decor System Partner jest zobowiązany do usunięcia linków partnerskich.


III. Prawa i Obowiązki Organizatora

 1. Organizator zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania prawa w zakresie prowadzenia Programu Partnerskiego, ochrony danych osobowych regularnych wypłat prowizji.
 2. Organizator jest odpowiedzialny za rzetelne prowadzenie i rozliczanie sprzedaży produktów poleconych przez Parterów.
 3. Organizator będzie dostarczać i na bieżąco aktualizować materiały, które są dostępne  na stronie internetowej  Programu Partnerskiego.
 4. Każdy Partner uzyskuje dostęp do panelu zarządzania.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Partnera w przypadku złamania zasad Regulaminu lub innych norm prawnych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub opóźnienia w wypłacaniu prowizji w przypadku gdy Partner nie poda poprawnych danych do przelewu.
 7. Organizator zobowiązuje się wypłacić należną prowizję w momencie rezygnacji Partnera z udziału w Programie Partnerskim bądź usunięcia go przez Organizatora.


IV. Prowizje

 1. Przystąpienie do Programu Partnerskiego daje możliwość generowania unikalnych Linków Partnerskich na podstawie których rozliczana jest sprzedaż.
 2. Link Partnerski jest unikatowym kodem przypisanym bezpośrednio do Partnera i jest używany przez niego do promowania produktów znajdujących się Programie Partnerskim.
 3. Do promocji każdego produktu Partner zobowiązany jest wygenerować osobny Link Partnerski.
 4. Prowizja w wysokości 20 % (sztukateria zewnętrzna oraz listwy oświetleniowe), 10% (pozostałe produkty) zostaje naliczona Partnerowi na podstawie zamówienia na stronie głównej produktu promowanego w Programie Partnerskim, pochodzącego z unikalnego linku Partnera.
 5. Prowizja naliczana jest dziesiątego dnia od otrzymania produktu przez osobę zamawiającą.
 6. Warunkiem wypłacenia prowizji jest osiągniecie minimalnego miesięcznego limitu, który wynosi 50 zł.
 7. Partner może śledzić historię wypłat i prowizji w Panelu Administracyjnym.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość niewypłacenia prowizji jeśli uzna, że Partner podejmuje działania niezgodne z regulaminem.


V. Panel Administracyjny

 1. Organizator udostępnia Parterom Panel Administracyjny, zawierający informacje o produktach i prowizjach, a także umożliwiający pobieranie banerów reklamowych, tekstów do malingów, artykułów, zdjęć oraz kodów promocyjnych. 


VI. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest poświadczeniem porozumienia zawartego między Organizatorem a Parterem, zastępując pisemne lub ustne uzgodnienia pomiędzy stronami.
 2. Złamanie zasad niniejszego Regulaminu wiąże się z możliwością rozwiązania umowy z Partnerem przez Organizatora.
 3. Partner, który chce odstąpić od udziału w Programie Partnerskim powinien zawiadomić o tym fakcie Organizatora za pośrednictwem poczty e-mail.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, mając przy tym obowiązek poinformowania o tym fakcie Partnerów.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Polityka prywatności

Decor System respektuje prywatność osób odwiedzających strony internetowe firmy.  Zobowiązuje się jednocześnie do gromadzenia danych osobowych naszych Partnerów tylko za ich wiedzą i wyłącznie w celu realizacji Programu Partnerskiego. Firma Decor System nie udostępniania danych osobowych podmiotom trzecim. Każdy Partner ma zapewnioną  możliwość wglądu w swoje dane osobowe i ich edycję zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami oraz Ustawy z dn. 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Program Partnerski funkcjonuje w oparciu o informacje o odwiedzających i użytkownikach, które gromadzone poprzez formularz rejestracyjny. Firma wykorzystuje adresy e-mail użytkowników Programu Partnerskiego  wyłącznie w celu wysyłania komunikatów i powiadomień związanych ze świadczonymi usługami. O ewentualnych zmianach w Polityce prywatności firma Decor System będzie na bieżąco informować Użytkowników Programu Partnerskiego.

Kontakt

608 921 068 +48 608 921 068

biuro@decorsystem.pl

Telefon: 95 722 30 57

Whatsapp: +48 600 431 995

Decor System
Grzegorz Okraska, Piotr Kruk
Spółka Komandytowa
Prądocin 11 (kierunek Sulęcin)
66-446 Deszczno

NIP: 599-326-37-75
Regon: 521547376

Zapraszamy:

Pon-Pt: w godz.: 8:00 - 18:00
Sobota w godz.: 8:00 - 15:00

Odbiór osobisty: w godz.: 8:00 - 16:00

mBank S.A.
SWIFT: BREXPLPWXXX
Nr konta:
27 1140 1443 0000 2269 4100 1001

Konto walutowe:
Numer rachunku:
PL97 1140 1443 0000 2269 4100 1002

Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWXXX

Znajdziesz nas na